* בהתאם לרשימת יעדי מסירה דואר שליחים

קורסים מקוונים וספרות מקצועית - העברת ידע ומידע מלידה ועד שיבה

קורסים מקוונים וספרות מקצועית
העברת ידע ומידע מלידה ועד שיבה

תקנון אתר amazia.co.il

אנו מברכים אותך על כניסתך לאתר amaziaonline.co.il  האתר והמותג הוקם במטרה להגיש ולהנגיש מידע וידע בתחומי הטיפול השונים, לייבא לישראל ולקהל המטפלים והמתעניינים הישראליים את חידושי הדעת האחרונים בכל קשת המקצועות הטיפוליים, ולספק ספרות מקצועית מהארץ ומהעולם, משחקים טיפוליים, סדנאות, כנסים, הכשרות ותוכן טיפולי ואינפורמטיבי העוסק ברווחתם הרגשית והנפשית של בני האדם מלפני לידה ועד זקנה.

השימוש, הרכישה וההזמנה דרך האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.  יש לקרוא את התקנון בהקפדה, שכן השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים הרשומים בו כלשונם. ביצוע פעולת רכישה באתר כמוהו כאישור, מתוך עצם ביצוע הרכישה, כי האדם המבצע את הפעולה מסכים לתקנון האתר ולכללים הקבועים בו החלים על רכישה והזמנה של מוצרים ושירותים באתר, וכי הוא או היא מכירים כללים אלה, מסכימים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו או לה או למי מטעמם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד אתר amaziaonline.co.il ו/או מפעילי חנות amaziaonline.co.il ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות amaziaonline.co.il  ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

בתקנון זה השימוש בלשון זכר או נקבה או רבים  נעשה מטעמי נוחות בלבד ובכל מקרה כל האמור בו חל לגבי כל אדם.

1. תנאי השתתפות ברכישה

רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, גבר או אישה, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי: ויזה כ.א.ל.,  דיינרס, ויזה אלפא, אמריקן אקספרס, ישראכרט –  להלן המזמין

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המזמין לבצע את הרכישה.

2.ביצוע ההזמנה

רכישת המוצרים ו/או הרשמה לכנסים, סדנאות ואירועים בחנות amaziaonline.co.il  מתבצעת באמצעות הוספת המוצר, השירות או האירוע שאליו מבקשים להירשם – לעגלת הקניות. לאחר ביצוע ההזמנה תועבר אל המזמין הודעה ראשונית על קליטת פרטי ההזמנה. הודעה זו מעידה על קליטת ההזמנה במערכת בלבד. אישור סופי של ההזמנה יינתן במועד חיוב הכרטיס וביצועו בפועל. רק לאחר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי על ידי צוות amaziaonline.co.il , וקבלת אישור של חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה תיחשב הצעת המזמין ברת ביצוע ויתחילו כל הליכי העברת הטובין אל המזמין, ו/או הגשת השירות ו/או רישום בפועל להשתתפות באירוע.

אם יחול באתר ובחנות שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות שהוזמן ו/או האירוע להרשמה, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה רשאי צוות האתר לבטל את ההזמנה והרכישה והמזמין לא יחוייב בתשלום בגין הזמנה שבוטלה.

3.פרטי המשתמש

בעת ביצוע כל פעולה בחנות amaziaonline.co.il יידרש המזמין למלא במערכת את הפרטים הבאים:  תעודת זהות או ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון להתקשרות, פרטי כתובת פיזית, פרטי כתובת אלקטרונית, ופרטי תשלום. הפרטים אשר ימסרו באמצעות האתר ישמרו בחברה ולא יועברו לשם גורם אחר.

 מילוי של פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם למפעילי האתר כתוצאה ממעשיהם.

4.תשלום ואספקה

לאחר סיום ביצוע הרכישה בחנות amaziaonline.co.il  יחוייב המזמין באופן מיידי במלוא התשלום הנדרש באתר על רכישה המוצר, השירות או הרישום לאירוע, לפי מספר התשלומים אשר אושר על ידו בהזמנה. החנות מתחייבת לספק מוצרים פיזיים (ספרים, ערכות קלפים, משחקים טיפוליים וכל מוצר אחר גשמי המוצע למכירה בחנות) אשר הוזמנו בחנות תוך 14 ימים (להלן מועד האספקה). חישוב מועדי ההספקה יתבצע על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, ימי שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת צוות האתר עושה כמיטב יכולתו להקדים את זמני האספקה. המחירים באתר כוללים מע"מ.

אספקת המוצרים שנרכשו בחנות תתבצע לבית המזמין ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך אחרת שתתואם עם המזמין, וזאת בהתאם ובכפוף למדיניות המשלוחים של האתר. המוצרים הגשמיים המוצעים למכירה באתר יסופקו בדואר רשום באמצעות דואר ישראל. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש כי זמני האספקה ותנאי המשלוח של דואר ישראל אינם ניתנים לבקרה על ידי צוות האתר ואינם בשליטתה של החנות, והמזמין מאתר זה מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה נגד  amaziaonline.co.il ואמציה הפקת ספרים עקב שיבושים באספקה.

צוות האתר מתחייב לשלוח את המוצרים הגשמיים שהוזמנו כשהם במצב חדש, תקין וללא פגם, ארוזים במעטפה מרופדת ומבויילים כנדרש.  במידה שהמוצר נפגם לאחר שיצא מהחנות ובעת שטופל על ידי דואר ישראל, מצהיר המזמין בזה כי לא יהיו לו כל  טענות כלפי החנות amaziaonline.co.il  ואמציה הפקת ספרים בגין פגמים שנגרמו עקב טיפול דואר ישראל.

5.זמינות מוצרים באתר

חנות amaziaonline.co.il עושה את כל המאמצים לעדכן את האתר באופן שוטף אל מול מלאי המוצרים הזמין לאספקה במחסניה ובמחסניהם של ספקי המוצרים השונים. יחד עם זאת, הופעת מוצר למכירה באתר אינה מהווה הוכחה כי המוצר אכן זמין לאספקה מיידית ומצוי במלאי.  המזמין מבין שייתכן והמוצר הרצוי אינו זמין במלאי במועד ההזמנה, ולא תהיה לו כל טענה בנושא זה.
במידה שהמוצר אינו זמין במלאי, תאפשר החנות למזמין להמיר את המוצר במוצר אחר (במחיר זהה), או לבטל את ההזמנה.

במקרים בהם הוזמן מוצר שאינו מצוי במלאי ואין לחנות אפשרות לספקו, ישתדלו מפעילי החנות להודיע למזמין מהר ככל האפשר כי המוצר שהוזמן אינו זמין במלאי וכי אין באפשרותם לספקו. יחד עם זאת חנות amaziaonline.co.il  לא תפצה את המזמין במקרים שבהם הזמין מוצרים שלא ניתן לספקם, עקב אי הימצאות המוצר המסוים במלאי.

במקרים של רישום לאירוע שלא מתקיים, או רישום לאירוע שמכסת הרישום אליו מלאה, יחולו אותם תנאים שחלים לגבי מוצר שאינו מצוי במלאי.

6.תאימות המוצר המתקבל למוצר המוצג באתר

מפעילי החנות האינטרנטית  amaziaonline.co.il  עושים כל שביכולתם כדי לוודא שהמוצרים הגשמיים המוצגים למכירה באתר יוצגו באופן מהימן, מדויק, ויהיו זהים ותואמים למוצרים המתקבלים בפועל אצל הלקוח. יחד עם זאת המזמין באתר מבין כי סטיות בצבע, גודל, משקל ותכונות אחרות עלולות לחול בפועל, וכי יכולים להיות הבדלים קלים וסבירים בין תמונת המוצר ותכונותיו ובין המוצר עצמו. המזמין מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בגין סטיות והבדלים אלו.

חנות amaziaonline.co.il אינה נושאת באחריות לטיב המוצרים שנמכרים באתר ואינם מיוצרים על ידה, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים.
החנות מצהירה בזה כי המוצרים מוצגים באתר בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד צוות האתר לגבי אופיים, של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.
אם התקבל מוצר פגום, נשמרת לקונה הזכות להחליפו, או להחזירו לחנות תמורת החזר כספי מלא, בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה.

7.ביטול הזמנה שבוצעה בחנות Family-Care

ניתן לבטל רכישת מוצרים תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית והשלמה.
לאחר בירור הפנייה לביטול יחזיר המזמין את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תימסר לו על ידי מפעילי האתר. לאחר החזרת המוצרים בשלמותם וארוזים באריזתם המקורית והשלמה, יבוצע הזיכוי בגובה המחיר ששולם תמורת המוצרים (לא כולל דמי המשלוח).  במידה והמוצר נבדק על ידי צוות האתר ונמצא כי אינו עומד בתנאים לקבלת החזר (מוצר משומש או באריזה לא מקורית או פתוחה שאינה שלמה וכיוב'), לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה, לא יהיה צוות האתר מחוייב לאשר את החזרת המוצר והמוצר יישלח בחזרה למזמין.

8.תקינות המוצרים

במקרה שבו קיבל המזמין מוצרים שהוזמנו, שמצבם בעת קבלתם אינו תקין, לא יחוייב המזמין בדמי המשלוח, האריזה, דמי ההחזרה או דמי הטיפול.

9.אחריות

האחריות הבלעדית למוצרים הגשמיים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה ו/או הצעות שימוש במידה שיש כאלה, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים בהתאם לתנאים המופיעים על המוצרים עצמם. היצרנים, היבואנים או המפיצים של המוצרים קיבלו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, והתקנות שהוצאו מכוח חוק זה.
בשום נסיבות לא תחול על מפעילי אתר החנות amaziaonline.co.il  ו/או על מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לצוות האתר ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
אם המזמין אינו שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, עליו לפנות בכתב למפעילי האתר אשר יבחנו כל פנייה בקפידה.
חוסר שביעות רצון ממוצר ו/או שירות שנרכש והתקבל לרשות המזמין לפי האמור בהסכם זה כאשר הוא תקין ושלם וארוז והולם במידה סבירה את תיאורו כפי שמוצג באתר, לא תהווה עילה להחזרתו או לקבלת החזר כספי כלשהו מאת מפעילי אתר amaziaonline.co.il  ואמציה הפקת ספרים.
השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS), ולא תהיה למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי amaziaonline.co.il , אמציה הפקת ספרים, ו/או מי מטעמם בגין תכונות השירות, יכולותיו, מקבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המזמין.
מזמין שנרשם באמצעות האתר לאירוע כלשהו (כנס, סדנה וכיוב') יהיה זכאי לביטול השתתפות ו/או החזר כספי לפי התנאים המפורסמים לצד כל אירוע החלים על כל נרשם ונרשמת לאירוע.  חוסר שביעות רצון מאירוע שבו השתתף המזמין לא תזכה את המזמין בהחזר כספי כלשהו.

10.תנאים נוספים

חנות amaziaonline.co.il  ואמציה הפקת ספרים לא יישאו במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של גולש באתר ו/או מזמין לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין להזמין ולרכוש מוצרים ושירותים ולהירשם לאירועים באמצעות האתר. 
חנות amaziaonline.co.il  ואמציה הפקת ספרים לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שתתבצע על ידי כל אחד מהצדדים המשתתפים במכירה, או כל גורם אחר שאינו בשליטה המלאה.צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מחירים ותנאי רכישה באתר ללא כל הודעה מוקדמת.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום וביצוע תהליכי המכירה וההזמנה באתר באופן מלא או באופן חלקי, בדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשב ו/או במערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או יפגע בתהליך רכישת המוצרים ואספקתם, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצרים לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאית החנות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע הפעולה באתר, רשאי צוות האתר, אך לא חייב, לבטל את עסקת הרכישה.

חנות amaziaonline.co.il  ואמציה הפקת ספרים שומרים על זכותם לשנות תקנון וכללי השתתפות אלה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה, או שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי לתשלום הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר יישמרו בחברה ולא יועברו לשום גורם אחר.

אנו מאחלים לכם קניה מהנה 
amaziaonline.co.il 

 

תקנון לרכישת מוצרים דיגיטליים- אקורד יעוץ והדרכה בע"מ, האדר 4 חדרה

קורס "אוטיזם 1 על 1"

זכויות יוצרים ושימוש במידע ובתכנים

המשתמש מסכים בזאת כי כל זכויות היוצרים במידע הנשלח אליו הינן של אקורד ואין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש לשימוש בחומר המוגן בזכויות יוצרים.

המשתמש מבין כי כל המידע והתכנים המוצגים על ידי אקורד בכל אמצעי התקשורת כולל מוצרים וקורסים אינטרנטיים, תכנים במסגרת ליווי אישי, סדנאות, קורסים פרונטליים או כל שירות ומוצר אחר הינם תכנים כלליים בלבד, ובהתאם על המשתמש לבחור את המידע והתכנים המתאימים לגביו, ולהפעיל שיקול דעת בשימוש שיעשה במידע.

המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת דרך הפעולה לפי המידע ולתוצאות בחירות אלה לגביו ולגבי צדדים שלישיים, ובהתאם לא יעלה כל טענה כלפי אקורד בעניין התכנים. המשתמש מסיר מאקורד כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע ובתכנים, וכן מסיר מאקורד כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.

מובהר, כי התשלום הוא בעבור זכות הגישה וזכות השימוש ולא בגין השימוש בפועל במידע ו/או בשירות ו/או בחומרים המסופקים, והבחירה אם לעשות שימוש בהם או לא, הנה באחריותך, ואינה מהווה עילה לדרישה ו/או לביצוע החזר. ביטול ההרשמה לא יתאפשר לאחר ביצוע התשלום, אלא אם הוסכם בכתב אחרת בין הצדדים, או הוגדר אחרת בעמוד ההרשמה לקורס / לתוכנית הליווי / ביחס למוצר האחר שאליו מתייחס התשלום.

אם מסיבות שאינן תלויות באקורד ואינן ניתנות לפתרון פעילות המערכת תופסק באופן זמני או לצמיתות, לא תחול על אקורד חובת הנמקה, ו/או חובה אחרת. מובהר, כי תקלה מעין זו שאינה תלויה ברצון שלנו לתת שירות מידי ללקוחות, לא תגרע מתנאי הסכם זה בכל הקשור להתחייבויותיך כלפי אקורד , אלא אם הוסכם אחרת במסמך חתום בין הצדדים.