* בהתאם לרשימת יעדי מסירה דואר שליחים

קורסים מקוונים וספרות מקצועית - העברת ידע ומידע מלידה ועד שיבה

קורסים מקוונים וספרות מקצועית
העברת ידע ומידע מלידה ועד שיבה

הגישה המוטיבציונית – כרך ב' מאת: ד"ר ויליאם ר' מילר וד"ר סטיבן רולניק

מחיר:
מחיר מבצע:

110.00

הגישה המוטיבציונית (MIהיא גישה עוצמתית לתווך שינויהמהדורה השלישית מציגה מבנה חדש של ארבעה תהליכים בMI (יצירת קשר טיפוליהתמקדות, הפקת תכנים מהמטופל ותכנון). הוגי הגישהויליאם רמילר וסטיבן רולניק מראים כיצד נראים התהליכים הללו בעבודה המעשיתמתארים מגוון עשיר של יישומים וסוקרים גוף הולך וגדל של ראיות

7 במלאי

..

הספר אפוף באווירה של כבוד וחמלה כלפי המטופלים ופותח בסקירה מעמיקה של רוח הMI  והשיטה הלכה למעשהלכל אחד מהתהליכים מוקדש חלק שלם בספרלרבות הדרכה מפורטת כיצד יש ליצור קשר טיפולי יציבאיך מפתחים התמקדות וכיוון ברוריםדרכים להפיק תכנים ממטופלים כדי לעורר ולחזק את המוטיבציה שלהם לחולל שינויולבסוף פירוט השלב של תוכנית הפעולה המעשיתהספר מסביר את מיומנויות התקשורת העיקריות הנהוגות בMI בתוספת סיפורים קצרים וראיונות המדגימים בצורה חיה את ה"עשה ואל תעשהשל יישום מוצלח של הגישה במגוון רחב של הקשריםכמו כן מוצג דיון מעמיק בדרכים לפתח מיומנות ושליטה ביישום הMIלשלב את הגישה עם שיטות אחרותולבחון את מידת ההיצמדות לגישה ולהנחיות שלה במהלך יישומה בטיפולנקודות מפתח המוצגות בסוף כל פרק מחזקות את התועלת של הספר בהוראת הגישה ובפיתוח המקצועי של מטפלים ויועצים.

המהדורה הנוכחית משקפת התפתחויות חשובות בהבנת ובהוראות הMI והיא חומר קריאה חיוני עבור מטפלים ואנשי מקצוע מקשת רחבה של שירותי בריאות ובריאות הנפשלרבות מומחים לטיפול בהתמכרויותפסיכולוגים קליניים,פסיכיאטריםעובדים סוציאלייםמטפלים משפחתייםיועציםאחיותרופאים ומחנכים בתחום הבריאותסטודנטים לתארים מתקדמים בתחומים הללו ימצאו בספר טקסט נגיש ושפע של מידע.

7 במלאי

מוצרים קשורים